De waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta hebben gezamenlijk een aanbesteding uitgeschreven voor een applicatie voor vastgoedregistratie en grondverwerving. P8 Software heeft de aanbesteding gegund gekregen en als extra stap tijdens de aanbesteding een Proof of Concept verzorgd. Deze is succesvol verlopen en de definitieve gunning is inmiddels verleend. 

Vanaf 14 september wordt gestart met de implementatie. Een deel van de implementatie wordt gezamenlijk ingevuld, maar er wordt per waterschap ook een eigen omgeving opgezet en ingericht. Ook de koppelingen met andere systemen worden per waterschap geïmplementeerd. P8 wordt als SAAS-oplossing afgenomen: het technische beheer van de applicaties en servers ligt geheel bij P8 Software.