Op 4 oktober werd een mooi traject met de applicatie P8 bij de Provincie Friesland opgeleverd. In navolging van andere provincies koos ook Friesland voor P8 om de registratie te verzorgen van haar percelen en vastgoed. De implementatie van P8 is gestart in december 2017 en nu feestelijk opgeleverd.

Het implementatietraject bestond als eerste uit het installeren en inrichten van de basis van P8. Bestaande data is uit verschillende bronnen geconverteerd, waarbij gescreend is op dubbele gegevens die vervolgens ook zijn verwijderd. Er is een koppeling gerealiseerd met onder ander het DMS-systeem, een SAML-koppeling ten behoeve van SSO en een koppeling met de BKR via een gegevens magazijn. Daarnaast zijn enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals een signalering op bestemmingswijzigingen per P8-perceel en een koppeling met de BAG-kaart om P8-objecten te importeren.