De applicatie voor vastgoedregistratie en grondverwerving P8 is onze core-business. Het logo is vernieuwd en inmiddels staat ook de nieuwe folder online

De afgelopen maanden is P8 opgeleverd bij: 

  • Waterschap Drents Overijsselse Delta
  • Waterschap De Dommel
  • Gemeente Heusden

De screenshot module

De screenshot-module in P8 houdt in dat u als gebruiker op één pagina zowel de administratieve als de geografische gegevens van een perceel, contract, transactie of object direct inzichtelijk hebt. P8 genereert zelf een kaartje op de detailpagina van een item. Hierdoor hoeft ‘Bekijken in kaart’ minder vaak gebruikt te worden. Elke keer wordt deze ’s nachts geactualiseerd.