Steeds meer P8 klanten nemen P8 af als Software as a Service (SaaS). Dit houdt onder meer in dat P8 op een server geïnstalleerd is die geheel door P8 Software wordt beheerd en onderhouden. Vooral bij nieuwe klanten zien we een duidelijke trend naar SaaS. Het overige deel van de klanten heeft P8 op een eigen server geïnstalleerd (‘on premise’ genaamd). 


Provincie Noord-Holland (PNH) is de eerste klant die overstapt van on premise naar SaaS. Hiervoor is als eerste stap P8 geïnstalleerd op een door P8 Software beheerde server, vervolgens zijn alle koppelingen (kaartlagen, koppeling met de document-generator e.d.) overgezet en als laatste stap is alle data gemigreerd. De inrichting van P8 is hetzelfde gebleven en ook kunnen de gebruikers alleen inloggen als ze binnen de provincie bekend zijn (door de nieuw geïnstalleerde SAML-koppeling). Het gehele proces is binnen een periode van ongeveer 2 maanden tijd afgerond.


Automatisch updaten

Naast het overnemen van het technische beheer door P8 Software wordt P8 ook telkens automatisch geüpdate. Nieuwe versies worden bij het uitbrengen automatisch getest, maar voor de PNH-omgeving vindt er nog een extra automatische test plaats. Hierdoor kan het interne PNH testproces voor het grootste deel geschrapt worden. Indien er toch onverwacht een bug boven komt drijven, kan deze, afhankelijk van de grootte van de bug, binnen twee uur tot één werkdag worden opgelost binnen een sub-versie, die vanwege de automatische update weer direct beschikt is. Een ander voordeel van het automatisch updaten is dat er altijd gebruik wordt gemaakt van de meest recent doorgevoerde security-verbeteringen.