De ontwikkeling van P8 staat niet stil. Samen met onze klanten worden nieuwe modules, onderdelen en toepassingen ontwikkeld. Eén van de nieuwste ontwikkelingen is het Pachtportaal: een onderdeel om de uitgifte van percelen voor de pacht te ondersteunen.

Kenmerken van dit nieuwe onderdeel:

  • P8 percelen kunnen in een perceel-cluster worden geplaatst (bijvoorbeeld omdat deze landbouwkundig één perceel vormen die in één keer wordt uitgegeven).
  • Aan een P8 perceel kunnen allerlei (uitgifte) voorwaarden worden gekoppeld, zoals gewas-eisen, natuurbeheer-eisen etc. 
  • P8-percelen of clusters kunnen individueel of in bulk op een aparte site worden geplaatst waarop vervolgens belangstellenden zich kunnen inschrijven (incl. door de uitgevende organisatie gewenste bedrijfskenmerken).
  • Er wordt een aparte publicatie/inschrijfsite ontwikkeld, maar we kijken ook naar mogelijkheden om P8-percelen naar bestaande inschrijf-sites te kunnen publiceren.
  • We ontwikkelen een tool om P8-percelen/clusters en inschrijvers automatisch aan elkaar te koppelen. Hierbij kan de organisatie de voorwaarden/eisen voor de koppeling zelf instellen, bijvoorbeeld een afstandscriterium van 5 km. Op basis van de perceelvoorwaarden, de bedrijfskenmerken en de ingestelde eisen komt P8 met een voorstel welke belangstellende het best bij welk perceel past. Hierna kan de gebruiker bepalen of het voorstel wordt overgenomen en wordt in P8 automatisch een contract aangemaakt, de percelen gekoppeld, de belangstellende geïmporteerd en als contractant gekoppeld.
  • Hierna kan het opstellen van het contract e.d. worden opgestart. P8 Software is in gesprek met RVO over het automatisch indienen van een contract voor de goedkeuring.

De ontwikkeling van Pachtportaal start in mei en is naar verwachting eind 2019 afgerond.