Op 21 mei was de jaarlijkse P8 gebruikersdag voor overheden. Deze vond plaats in het provinciehuis van de provincie Gelderland. Rond de 35 gebruikers en functioneel beheerders hadden zich aangemeld. De dag is opgesplitst in vier onderdelen. Onderdeel 1: De dag startte met een overzicht van de functionaliteiten die in het laatste jaar zijn gerealiseerd. Dit zijn 54 vernieuwingen/uitbreidingen. Een greep hieruit:
 • Een nieuwe layout (met separate tabbladen);
 • De gebruikershandleiding is in P8 toegevoegd;
 • Keuzes bij printen van de kaart voor document of gehele kaart;
 • Extra onderdeel bij percelen: Perceelvoorwaarden;
 • Automatisch aanmaken van een contractsignaal op basis van einddatum;
 • Een nieuwe rapporten-techniek om basislijsten met alle gegevens te genereren;
 • Projecten: toevoegen van groot projectgebied is mogelijk;
 • Verdere uitbreiding van de bulkmutatiemodule;
 • Verdere uitbreiding van de module Werkprocessen: op basis van een berekening wordt prioriteit van uit te voeren acties bepaald.

Onderdeel 2: Het tweede onderdeel van de dag bestond uit het reageren op door P8 Software opgestelde stellingen. Gebruikers konden door middel van hun mobiel stemmen op deze stellingen.

Enkele stellingen waren:

 • Is er behoefte aan een signalering op wijzigingen van kadastrale eigenaren?
  • Nee, zegt 21%
  • Ja, zegt 79% waarvan 55% alleen op eigendomswijzigingen en 24% op alle kadastrale wijzigingen
 • Moet het veld ‘BSN-nummer’ bij personen standaard uit worden gezet?
  • Ja, zegt 82%
  • Nee, zegt 18%
 • Geconstateerd is dat persoonsgegevens binnen een organisatie in verschillende bronnen worden vastgelegd. Welke ontwikkelingen zijn er o dit gebied? Over 5 jaar zullen we personen en bedrijven:
  • Nog steeds alleen in P8 vastleggen, zegt 18%
  • Hebben we een koppeling met één CRM-systeem dat als bron geldt voor P8, zegt 64%
  • Nog steeds op meerdere plekken vastleggen, zegt 18%

De stellingen gaven aanleiding tot discussies en hebben zowel de deelnemers als P8 Software beter inzicht gegeven in een aantal ontwikkelingen.

Onderdeel 3: Gebruik van P8 binnen de Provincie Zeeland. Jan Krijn Coppoolse heeft uiteengezet op welke wijze P8 gebruikt wordt, zowel functioneel als technisch, binnen het applicatielandschap van de provincie. Opvallende punten hierbij waren de waarderingen van de gronden voor de balans ten behoeve de afdeling financiën en het gebruik van de een servicebus om applicaties (waaronder P8) binnen de provincie onderling te koppelen. Zo is bijvoorbeeld het genereren, opslaan en koppelen  van documenten vergaand geautomatiseerd.

Onderdeel 4: Verwachte ontwikkelingen komend jaar

Het laatste deel van de dag bestond uit een toelichting op enkele ontwikkelingen die komend jaar op stapel staan.

 • P8 Software is bezig met een tool om het uitgeven van percelen voor de pacht te kunnen ondersteunen;
 • Er wordt een functionaliteit ontwikkeld om binnen een project automatisch transacties klaar te kunnen zetten op basis van de eigenaar;
 • Verdere uitbreiding van het gebruikersgemak
 • Er loopt een pilot-project om een check te kunnen doen op de verwachte en werkelijke belasting-inkomsten voor een waterschap.

We kunnen terugkijken op een geslaagde en informatieve dag voor zowel de deelnemers als ook voor P8 Software.