Waterschap Hollandse Delta beheert gronden met P8!

Waterschap Hollandse Delta beheert gronden met P8!

Waterschap Hollandse Delta beheert gronden met P8. “Het is een gebruiksvriendelijk beheersysteem met koppelingen naar het Kadaster en GeoWeb” 800 km aan dijken, 1600 km aan wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom, 7200 km sloten, vaarten en singels, inclusief...