Stapt u net als Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat in de BRK2.0 oplossing van P8 Software?

P8 Software heeft voor de ondersteuning van BRK Levering de afgelopen jaren zeer veel support moeten leveren. BRK Levering is echt een specifiek product, waarbij P8 de consequenties moest dragen voor onvolledigheden en fouten in de hierbij betrokken producten. Denk hierbij aan:

  • Geen of gebrekkige historische gegevens;
  • Appartementsrechten die alsnog via GIS gekoppeld moeten worden aan percelen;
  • Verschillen in de manier waarop bedragen werden aangeleverd;
  • Etc.

Om deze reden heeft P8 Software een eigen Gegevensmagazijn en Inleesmodule opgezet, waarbij we BRK2.0 volledig kunnen inlezen.

Indien u nog gebruik maakt van applicaties op basis van BRK1.0, omdat de leverancier deze nog niet aangepast heeft, dan kan P8 Software u daarin ondersteunen. Deze dienst kan zowel gehost als on-premise worden aangeboden.

Zoals u wellicht weet is de Basisregistratie Kadaster (BRK) vernieuwd. Het bijbehorende informatiemodel IMKAD 2.3 is vastgesteld en daarop is de nieuwe BRK Levering 2.0 van het Kadaster gebaseerd.

BRK Levering is de voorziening waarmee uw organisatie op dit moment informatie uit het Kadaster ontvangt. Er is dus een nieuwe versie beschikbaar welke alle gemeenten, waterschappen, provincies en andere grondbeheerders komend jaar moeten invoeren.

Zorg er ook voor dat uw organisatie volledig en tijdig is voorbereid op de BRK Levering 2.0. P8 Software heeft een passende oplossing ontwikkeld, speciaal voor de specifieke issues binnen ons product P8, maar ook voor integrale toepassing binnen uw organisatie. Hiermee heeft u de garantie dat uw overstap op de BRK Levering 2.0 vlot verloopt en uw informatievoorziening blijft voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Migratie van een andere gegevensmakelaar of leverancier is eenvoudig omdat P8 Software u een nieuwe dienst/aansluiting levert. Door te starten met een nul-levering krijgt u de data vanaf 1 januari 2015 (de start van de BRK levering) weer beschikbaar, dus inclusief historie.

 De aanpassingen in de BRK 2.0 Levering zijn grotendeels gebaseerd op wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er ook enkele verbeteringen voor de afnemers opgenomen. Zo is de indicatie geheimadres toegevoegd en is het duale stelsel voor publiekrechtelijke beperkingen afgeschaft. De structuur en compleetheid van gegevens maakt het volgens het Kadaster mogelijk sneller een compleet beeld te krijgen. Uit de impactanalyse van VNG Realisatie van afgelopen jaar bleek dat gemeenten geen directe voordelen zien die worden ingevuld door de nieuwe BRK Levering 2.0. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zagen die wel. BRK Levering 2.0 dient de rechtszekerheid en waarborgt de continuïteit van dienstverlening voor die processen die gebaseerd zijn op massale informatieverwerking. Bovendien is BRK Levering 1.0 end-of-life en deze wordt (in het eerste kwartaal 2023) uitgefaseerd.

Naast BRK Levering is er een nieuwe manier om de BRK-gegevens te verkrijgen. Dit kan via de Haal Centraal API’s die zijn ontwikkeld vanuit Common Ground. VNG Realisatie heeft onderzocht of dit een alternatief is voor het implementeren van BRK Levering 2.0. Hieruit bleek dat via de Haal Centraal API’s de komende jaren nog lang niet alle benodigde gegevens voor gemeenten/waterschappen/provincies beschikbaar zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld de historische gegevens die onder andere voor uitvoering van uw WOZ-belastingprocessen, maar zeker ook voor een goede werking van onze P8 applicatie, nodig zijn. Bovendien heeft u niet de mogelijkheid om mutatieoverzichten te genereren. Mede daarom adviseren wij om altijd een actuele en complete lokale bron voor BRK 2.0 raadpleegbaar te houden. Ook VNG Realisatie geeft aan dat gemeenten voorlopig voor een goede uitvoering van de WOZ-belastingprocessen zijn aangewezen op het gebruik van BRK Levering 2.0.

Veel leveranciers zijn op dit moment druk bezig de relevante systemen aan te passen op BRK Levering 2.0. P8 Software heeft de aanpassingen voor BRK Levering 2.0 inmiddels gedaan. Het nieuwe datamodel is opgebouwd en de data-conversie is gereed. De eerste implementaties bij Rijkswaterstaat en Waterschap Rijn en IJssel zijn inmiddels gepland. De BRK-2.0 monitor, waarbij alle mutaties en rapportages worden weergegeven, is in ontwikkeling. De Module BRK-2 (BRK-1 tot uitfasering), Module WOZ registratie, Module BAG2.0 , NHR en BRT zijn binnen ons Gegevensmagazijn beschikbaar.

Volg binnenkort de P8 Webinars voor actuele informatie hierover!

Zoekt u naar de beste oplossing om uw BRK-gegevens in uw organisatie goed en efficiënt te gebruiken? Neem dan gerust contact op met Eric Heersink van P8 Software.