North Sea Port, een grensoverschrijdende haven in het gebied van Vlissingen, Terneuzen en Gent, heeft gekozen voor P8 Software voor de administratie van al haar contracten en overeenkomsten. P8 Software stapt hiermee een nieuwe wereld binnen.

Het havenbedrijf North Sea Port beheert een gebied dat 9.300 hectare groot is, 19 dokken/havens omvat en 39 kilometer aan kademuren bevat. Hiervoor zijn duizenden concessie-, erfpacht- en huurcontracten en andere overeenkomsten (o.a. geheimhoudings- en samenwerkingsovereenkomsten) in omloop met zeer specifieke kenmerken. Een bijzonderheid betreft bijvoorbeeld de maximale diepgang van een schip per havengebied. De vastlegging daarvan wordt een nieuwe contractvoorwaarde in de applicatie van P8 Software. Ook kan het havenbedrijf in P8 Software straks kettingbedingen vastleggen en faciliteert het systeem de administratie van verschillende financiële waarborgen. Dat zijn bijvoorbeeld de talrijke bankgaranties en de afspraken over borgsommen die het havenbedrijf in de applicatie kan registreren. Via het gebruik van P8 Software kan het havenbedrijf in de toekomst zo beter waarborgen dat haar contracten voldoen aan alle vereiste kenmerken.

Afgelopen week trainde P8 Software B.V. zes key-users bij het havenbedrijf die uiteindelijk hun kennis gaan delen met de twintig eindgebruikers van de applicatie via een interne opleiding. De komende maanden werkt P8 Software aan de ontwikkeling van specifieke functionaliteiten voor deze haven inclusief een set aan nieuwe velden. Na deze ontwikkelfase volgt een conversiefase waarbij data wordt overgezet vanuit een drietal huidige contractsystemen en wordt het systeem in gebruik genomen.

“North Sea Port koos voor P8, omdat het een ‘off the shelf’ pakket is, dat heel wat van de gewenste functionaliteiten al in zich heeft”, vertelt Els Verfaillie, IT Project Manager bij North Sea Port. “Voor de ontbrekende functionaliteiten worden enkele bijkomende ontwikkelingen uitgewerkt door P8. P8 behaalde op vlak van prijs/kwaliteit een erg goede score. Tevens betekent een bestaand pakket ook dat de doorlooptijd van de implementatie kort is. Zo is het de bedoeling om het systeem draaiende te hebben tegen eind 2021.”