P8 Software B.V. heeft in samenwerking met de provincie Friesland een openbaar Pachtportaal ontwikkeld voor het uitgeven van percelen in pacht. Verpachters die al werken met de grondbeheersoftware van P8 kunnen nu met één muisklik percelen online publiceren op www.pachtportaal.nl. P8 draagt met deze lancering bij aan een sneller, transparanter en duurzamer pachtproces in Nederland.

Van het aanbieden tot selecteren van een pachter en het maken van een pachtcontract: alles wordt centraal geregeld via Pachtportaal. Het portaal voorziet in automatische ranking van pachters via het toekennen van scores op vooraf bepaalde criteria. Het selecteren van een pachter gaat hierdoor een stuk sneller en eenvoudiger. Ook kan een verpachter met het Pachtportaal beter letten op certificeringen en kenmerken van pachters. Een betere pachtersselectie leidt tot langduriger pachten waardoor grondgebruikers duurzamer met gronden kunnen omgaan.

Werking van Pachtportaal
Op het portaal schrijven geïnteresseerde pachters zich in en vullen zij hun profiel aan met bedrijfsgegevens en eventuele certificaten. Pachtportaal geeft vervolgens op basis van de gewenste locatie en de voorkeuren van de potentiële pachter een lijst met beschikbare percelen weer waarop zij kunnen inschrijven en bieden. Via verschillende kaartweergaven wordt het te pachten perceel gevisualiseerd. De potentiële pachter ziet alle kenmerken van het aanbod op Pachtportaal.nl per perceel op eenduidige wijze gepresenteerd; zoals de inschrijfperiode, de vraagprijs (vast of bieden) en alle overige voorwaarden die er aan de pacht zijn verbonden.
Het Pachtportaal is volledig geïntegreerd met de applicatie voor grond- en vastgoedbeheer P8 die de meeste provincies en waterschappen reeds gebruiken. De verpachtende organisaties kunnen alle pachtgegevens via de applicatie P8 invoeren en de percelen kunnen indien gewenst automatisch met al hun voorwaarden op het Pachtportaal openbaar worden gepubliceerd.

De toekenning
Als de inschrijftermijn voor een te verpachten perceel op het Pachtportaal voorbij is dan kan de verpachter de inschrijvingen synchroniseren met de P8 applicatie. Hiermee worden alle percelen teruggehaald in P8 inclusief alle inschrijvers. Nadat er percelen zijn toegewezen in de P8 applicatie verandert ook de status in het Pachtportaal direct. De pachters en verpachters zien daar welke percelen zijn toegewezen, gearchiveerd of nog beschikbaar zijn. Na het toewijzen van pachters kan de gebruiker in de applicatie P8 direct contracten aanmaken voor de percelen per pachter. Zo ontstaat er één handig totaaloverzicht van alle percelen, subjecten, contracten en door te lopen werkprocessen.

Bekijk het Pachtportaal op www.pachtportaal.nl. Wilt u Pachtportaal uitproberen of een demo ontvangen? Neem dan contact met ons op:

P8 Software B.V.
Borchgraven 2.1
7051 CW Varsseveld
Tel: 085 065 73 55
E-mail: info@p8.nl