Vanmorgen heeft het eerste provinciale gebruikersoverleg P8 plaatsgevonden. Georganiseerd door P8 Software B.V. op initiatief van de provincie Fryslân. Het voorzitterschap lag om die reden in handen van Wouter Stoit namens de provincie Fryslân. Het doel was de behoefte aan een overleg van en voor de gebruikers van P8 in kaart te brengen.

Deze eerste editie kan met recht een succes genoemd worden en smaakt naar meer. Naast een eerste kennismaking kregen de deelnemers uitleg over de roadmap 2021-2022 en werden ze bijgepraat over een aantal nieuwe functionaliteiten binnen P8, waaronder de BRK-module, het pachtportaal, de koppeling met de elektronische ondertekendienst ValidSign en rapportage met Power BI. Verder werd er tussen de deelnemers gesproken over het doel, de frequentie en de rollen in het gebruikersoverleg. Gezamenlijk hebben zij besloten tot het instellen van een agendacommissie die twee tot drie keer per jaar een plenaire vergadering belegt en desgewenst een aanvullende themasessie faciliteert.

Het doel van het provinciaal gebruikersoverleg P8 is van elkaar leren door middel van kennisdeling en het uitwisselen van best practices. Ook het opstellen van een gezamenlijke ontwikkelagenda is een ambitie die de deelnemende provincies hebben geuit. P8 Software B.V. levert hier met veel plezier een bijdrage aan. Samen bouwen we voor Nederland verder aan de beste werkprocesondersteuning voor grond- en vastgoedbeheer.

Heeft u vragen over dit overleg? Neem contact met ons op.