Varsseveld – Utrecht: Sinds enkele jaren timmert de Varsseveldse onderneming aan de weg met haar oplossing P8. Deze oplossing wordt inmiddels gebruikt door bijna alle provincies, waterschappen en natuurbeherende organisaties in Nederland. De laatste jaren kiezen ook steeds meer rentmeesterskantoren, grootgrondbezitters en havens voor de oplossing van P8.

Geo-informatie en administratie in één
Tineke Resink, medewerker Vastgoed en Infrastructuur bij Rijkswaterstaat: “Jarenlang gebruikten we een eigen applicatie. Deze is aanvervanging toe. Na een uitvoerige marktanalyse en een Proof of Concept bleek P8 er bovenuit te springen. Het systeem onderscheidt zich met name door de combinatie van Geo-informatie met de compleetheid van de administratieve omgeving in één pakket. Bij Rijkswaterstaat zal P8 vooral ingezet worden als aankoopsysteem voor gronden en vastgoed. Daarin verlangen we nog een stukje maatwerk, maar het merendeel is standaard. Daarnaast verzorgt P8 Software het gegevensmagazijn waar BRK (Basis Registratie Kadaster) in wordt opgeslagen en deze kan straks worden geraadpleegd door verschillende applicaties.

Specialistische kennis
Tineke vervolgt: “Rijkswaterstaat heeft intern veel gesproken over zakendoen met P8 Software. Zeker omdat we minder goede ervaringen hebben met kleinere ICT-partijen. Toch hebben we uiteindelijk gekozen voor P8 Software, omdat het niet alleen over ICT gaat, maar P8 vooral over de specifieke materiekennis beschikt. We hebben geen vermoeiende discussies over software en beperkingen, maar vooral nuttige sessies over werkmethodieken en -processen. ICT partijen zijn er velen, maar de inhoudelijke kant van de problematiek rondom Vastgoed en Grondzaken is bij P8 Software goed belegd’’.

BRK-oplossing
Eric Heersink, directeur P8 software: “Naast beheer is P8 bij een groot aantal organisaties ook in gebruik voor aan- en verkoop van vastgoed en gronden, alsmede onteigening. Met Rijkswaterstaat krijgen we een landelijk dekkende partij als klant. Voor ons product P8 dat in de afgelopen jaren steeds verder geëvolueerd is, is het een bevestiging dat we door te kiezen voor focus op één markt de juiste weg zijn ingeslagen. Veel van onze klanten kiezen ook voor onze BRK-oplossing (kadasterkoppeling), omdat het een onlosmakelijk onderdeel vormt van de data waarvan P8 gebruikmaakt. Veel andere kadasteroplossingen bieden geen goede historievastlegging van kadastergegevens en die is juist voor ons product van levensbelang. We zijn dan ook verheugd dat Rijkswaterstaat ons het vertrouwen heeft gegeven, dat wij deze oplossing ook kunnen uitrollen”.

Over P8
P8 Software is in Nederland marktleider op het gebied van contractmanagement software voor Grondzaken en Vastgoed. De software van P8 beheert en onderhoudt ruim 75% van alle pachtcontracten in Nederland. Naast verschillende overheden gebruiken veel rentmeersterskantoren, havens en natuurbeherende organisaties P8 voor het beheer van hun assets. Met een combinatie van ICT-kennis en vooral vastgoedspecifieke kennis werken 12 medewerkers dagelijks voor zo’n 70 grotere organisaties in Nederland, Duitsland en België.