Op vrijdag 8 oktober heeft de Rentmeestersdag plaatsgevonden. We werden warm onthaald op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd waar directeur Eric Heersink iedereen welkom heette. In de ochtend werden we bijgepraat door zowel P8 als externe sprekers. De middag was gereserveerd om te netwerken.

Agrarisch Recht en pacht en het verbreden van dijken met hulp van ICT-tools
Prof. mr. D.W. (Wilem) Bruil werkt voor het instituut voor Agratisch Recht en vertelde over de boeiende wereld van de pacht. Vervolgens nam Mike Seelen, coördinator grondverwerving dijkversterking bij Het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) ons mee in de wereld van dijkverbreding. Hoe kun je planologische veranderingstrajecten zoals dijkverbredingen in goede banen leiden met behulp van ICT-tools?

Update P8 software
Namens P8 vertelden Wouter Rootmensen, consultant, en Marieke Sloot, accountmanager over de laatste ontwikkelingen bij P8 software voor de gebruikersgroep Rentmeesters. Daarnaast werd de roadmap voor productontwikkeling voor 2021 en 2022 gepresteerd.

Tijdens deze sessies hebben wij gevraagd om input: hoe kan P8 rentmeesters anno 2021 ondersteunen? Hieruit kwam heel duidelijk naar voren dat vooral behoefte is aan:

  • extra begeleiding in consultancy en training
  • gebruikerservaringen

Deze input heeft er mede voor gezorgd dat wij (versneld) hebben gezorgd voor toevoeging aan de servicedesk. Op 1 januari 2022 starten twee (ervaren) medewerkers op de servicedesk. Het eerste project dat zij op gaan pakken is het aanpassen en uitbreiden van handleidingen.