Zeven Landschappen stappen gezamenlijk over naar P8!

Geldersch Landschap en Kasteelen, It Fryske Gea, Het Zeeuwse Landschap, Het Groninger Landschap,  Brabants Landschap, Het Limburgs Landschap en Stichting Twickel hebben reeds vorig jaar de applicatie P8 aangeschaft. Op dit moment zit P8 Software volop in de uitvoering van dit project.

De zeven Landschappen zijn na een uitgebreid vooronderzoek tot de slotsom gekomen dat P8 de beste oplossing is als opvolging van hun huidige applicatie. Aan een groot deel van de wensen van de Landschappen voldoet de applicatie P8 reeds. Enkele specifieke functionaliteiten worden ontwikkeld en geïntegreerd in de applicatie. Hiervoor worden vier nieuw modules aan P8 toegevoegd. 

Elementen

Binnen het project hebben we te maken met de ontwikkeling van een nieuwe module voor de Elementenregistratie (bijvoorbeeld heggen, houtwallen, poelen, bankjes, borden en andere objecten). De Elementen kunnen zowel administratief als geografisch worden vastgelegd alsmede gekoppeld worden aan andere onderdelen binnen P8.

Werkplannen

De module Werkplannen wordt gebruikt voor het plannen van maatregelen en voor het creëren van overzicht op uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast kan de module worden gebruikt ten behoeve van een (basale) begroting. Ook kan de module worden gebruikt voor het bijhouden van uitgevoerde werkzaamheden / planning en kan daarmee verantwoording worden afgelegd.

Subsidies

De module Subsidies geeft de gebruiker de mogelijkheid om via GIS, provinciale subsidies in te kunnen lezen en/of te muteren, zodat dit als extra kaartlaag beschikbaar is in de applicatie. Door het inlezen van een kaartlaag met provinciale subsidies kan op eenvoudige wijze deze subsidies inzichtelijk worden gemaakt en zo gemakkelijker beheerd worden.

Waarnemingen

De module Waarnemingen is geschikt voor het vastleggen van verschillende gegevens van flora en fauna. Iedere waarneming van een soort kan op locatie van waarnemen worden vastgelegd, aangevuld met bijvoorbeeld waarnemingsmethoden, levensstadia en de activiteit van individu of groep, want aan iedere stip kan een aantal of aantalsklasse gekoppeld worden. Met deze vastleggingen kunnen analyses worden gemaakt betreffende de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit.

Namens de Landschappen begeleidt Robert van Engelenburg (MirrorIT) als projectleider de implementatie van de applicatie P8 bij de Landschappen:

“Omdat de Landschappen diverse wensen en eisen hebben met betrekking tot de applicatie, was een uitgebreid overleg tussen de diverse werkgroepen van de Landschappen en P8 noodzakelijk. Dit proces is door P8 keurig begeleid, waardoor in de werkgroepen de modules tot in detail konden worden uitgewerkt. Het einddoel was helder weergegeven in het Programma van Eisen.

We staan aan het begin van het implementatietraject, waarbij we nu per Landschap de applicatie P8 gaan implementeren en de bestaande data uit de door de Landschappen huidig gebruikte applicatie gaan migreren naar P8.”

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden van deze uitbreidingen voor u specifiek? Neem dan contact op met onze Accountmanager Marieke Sloot.