BRK gegevensmagazijn

Met het P8 BRK gegevensmagazijn vindt de levering van kadastrale data in eigen beheer plaats.
Zonder tussenkomst van andere partijen is P8 verantwoordelijk voor de gehele leveringsketting: vanaf de levering vanuit Kadaster tot werkbare processen in de applicatie P8.

Levering van kadastrale data tot werkbare processen in P8

Het BRK gegevensmagazijn is beter afgestemd op de functies dan datamanagers van derden, omdat P8 exact weet welke informatie en historie relevant is voor uw werkzaamheden.

Als het gaat om perceel- en vastgoeddata, voorkomt deze manier van aanleveren van kadastrale gegevens veel afstemming met andere leveranciers. Waardoor er geen fouten in de data ontstaan en u weer toekomt aan uw werkzaamheden.

Ook zien we dat andere datamanagers minder volledig of andere informatie ophalen.
Zo is het bij sommige datamanagers zelfs niet mogelijk om was/wordt informatie te ontsluiten.

BRK gegevensmagazijn

,,De Kadastrale Gegevens inlezen is misschien niet zo moeilijk, maar alle historie bijhouden bleef een gemis in onze oude oplossing. Daarnaast ondervonden we ook nog de problemen met de appartementsrechten in de BRK-1. Daarom zochten we een andere oplossing toen de BRK-2 aangekondigd werd. P8 Software levert die aan ons conform onze wensen. Wij kiezen ervoor om dit nog niet naar de Cloud te brengen en daar is P8 flexibel in’’
Ben Veurman
Manager ict

BAS (basis registratiesysteem)

Uw data-inleesmodule in huis of als SAAS volgens Common Ground principes

DIO - Data Inlees Oplossing

De Data Inlees Oplossing zorgt ervoor dat de juiste informatie op een eenduidige wijze wordt opgeslagen. Deze ontvangt altijd op een juiste en eenduidige wijze ongeacht welke databron het betreft. Dit kan een basisregistratie zijn, maar ook een willekeurige externe aanbieder van gegevens of data. U kunt zelf de juiste datasets uploaden (of dit door P8 Software laten doen).

Met deze data kunnen op een ander moment kaarten, analyses en/ of rapportages gemaakt worden. De  beheerder kan eenvoudig ETL processen aanmaken, wijzigen en opslaan. Authenticatie bepaalt wie toegang heeft tot welke database en processen. Bijna iedere database alsmede veel uitwisselingsformaten worden ondersteund.

Zo zorgt de applicatie ervoor dat er geen enkel contract of voorwaarde wordt vergeten. Verder ondersteunt het systeem alle gewenste werkprocessen rondom aan- en verkopen, pacht en verhuur.
Met het P8 BRK gegevensmagazijn vindt de levering van kadastrale data in eigen beheer plaats.

GM - Gegevensmagazijn

De gegevensopslag bestaat uit een datawarehouse (Pentaho®). De opslag ondersteunt alle administratieve en geografische gegevens. Naast voorgedefinieerde schema’s voor eenmalige opslag en efficiënt gebruik van basisregistraties, kan het Gegevens Magazijn ook elke andere dataset opnemen.

Alle informatie kan voor de verschillende applicaties en gebruikers beschikbaar komen. Ofwel via onze eigen GIS-viewer binnen P8, de stand-alone GIS-viewer P8Map of via Gis-viewers van derden. Alle Basisregistraties BRK-1, BRK-2, BAG, NHR, BRT, BGT, WOZ en BRP (BSN’s) worden in samenhang opgeslagen en gekoppeld met de landelijke voorzieningen.

P8 Software-interface met functies voor vastgoed- en grondbeheer, inclusief dashboardoverzicht en analysetools

P8 GIS-viewer

P8 map

Power BI

Heeft u vragen of wilt u meer weten over P8?

Plan een demo in