Overheidsobjecten

In het Didam-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden bij de verkoop van grond en vastgoed potentiële gegadigden de kans moet geven om mee te dingen. Dit betekent dat overheden grond en vastgoed niet vrij mogen verkopen aan een partij naar keuze. Het arrest is van toepassing op gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en de Staat. Zij zullen vastgoed dat verkocht gaat worden, open moeten aanbieden aan de hand van redelijke, toetsbare en objectieve selectiecriteria. Overheidsobjecten biedt hiervoor dé oplossing.

Dé online bron voor informatie over allerlei objecten van de Nederlandse overheid

Via Vastgoedportaal kan een verkopend overheidslichaam gemakkelijk registreren om een verkoop te realiseren. De aanbiedingen kunnen als advertentie op Vastgoedportaal worden geplaatst. Vervolgens wordt informatie over het object, het soort verkoop, de voorwaarden, foto’s en eventuele downloads toegevoegd. De criteria waaraan een koper moet voldoen kunnen door de verkopende partij zelf worden aangegeven.

Een uitgebreide database van objecten

Potentiële gegadigden kunnen zich eveneens gemakkelijk registreren om zo de lijst met advertenties in te zien. Als een gegadigde geregistreerd is bij Overheidsobjecten kan het profiel worden bijgewerkt met relevante informatie. 

Eenmaal ingelogd in het vastgoedportaal worden advertenties in lijsten, thumbnails of op de kaart weergegeven. Filters kunnen worden gebruikt om percelen te zoeken. Bij interesse in een object vult de koper de criteria in het profiel aan en plaatst een bod bij de advertentie. Nadat de inschrijftermijn voor een bepaald object verlopen is komt de meest geschikte kandidaat naar voren en kan de verkopende partij hier contact mee zoeken.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over P8?

Plan een demo in